Twin Day

Een monochoriale meerlingzwangerschap is zeldzaam.  Hierdoor kennen ouders, die in verwachting zijn van zo’n  meerling, vaak weinig andere ouders die hetzelfde  meemaken. Zeker wanneer bij deze meerling een  complicatie zoals TTS, TAPS, sFGR of TRAP wordt  vastgesteld, zijn lotgenoten in de nabije omgeving vaak  lastig te vinden.

Om ouders van gecompliceerde  monochoriale meerlingzwangerschappen met elkaar in  contact te brengen, organiseert het Leids Universitair  Medisch Centrum in samenwerking met de TAPS Support  Foundation op 14 mei 2023 de Twin Day. 

A monochorionic multiple pregnancy is rare. As a result,  parents expecting these multiple births often do not know other parents who are going through the same thing. 

Especially when a complication such as TTTS, TAPS, sFGR,  or TRAP is diagnosed in these multiples, peers are often challenging to find.

To bring parents of complicated monochorionic multiple pregnancies together, the Leiden  University Medical Center is organizing the Twin Day on 14  May 2023 in collaboration with the TAPS Support  Foundation.

twin day twin run taps support

Op de Twin Day kunnen gezinnen die een gecompliceerde  meerlingzwangerschap hebben meegemaakt, elkaar  ontmoeten, verhalen uitwisselen, en ervaringen delen.  

De Twin Day zal aansluiten op de Twin Run , een  sponsorloop die als doel heeft om geld op te halen voor  meerlingonderzoek

On the Twin Day, families who have experienced a  complicated multiple pregnancy can meet, exchange stories, and share experiences. 

The Twin Day will link up with the Twin Run, a  sponsored run that aims to raise money for multiple  pregnancy research.

Locatie

De Twin Day zal plaatsvinden in Leiden, in een afgesloten  groene speeltuin genaamd ‘Speeltuin Vogelenwijk’. Hier zal  er voor ouders uitgebreid de gelegenheid zijn om elkaar  onder het genot van een hapje en drankje te leren kennen. 

De kinderen kunnen spelen in de speeltuin, en ook worden  er spelletjes georganiseerd waar ze aan mee kunnen doen.

Location

The Twin Day will occur in Leiden, in a closed green playground called ‘Speeltuin Vogelenwijk‘. Here, parents  will be able to get to know each other while enjoying a  snack and a drink.

The children can play in the playground,  and games and activities are also organized for them to participate in.

Aanmelden

Vind je het als gezin leuk om deze Twin Day bij te wonen? Meld je dan aan via twinday@tapssupport.com
Meer informatie volgt via de mail!

Sign Up

Would you like to attend the twin day as a family? Then sign up via the form below More information will follow via email!

.

New Report

Close