Twin Run

De Twin Run is in 2021 ontstaan, toen Mart
Smit, vader van een gecompliceerde monochoriale meerling, geld voor meerlingonderzoek van het LUMC wilde inzamelen als dank voor de gekregen zorg.

Ondersteund door de TAPS Support Foundation rende hij de route die zijn kinderen na de geboorte tussen de ziekenhuizen hebben afgelegd.

Twin Run 2023

Op 14 mei 2023 wordt de nieuwe editie van de Twin Run georganiseerd. Deze editie is gekoppeld aan de Leiden Marathon.

Dit jaar gaat het geld naar de Well Bee study een onderzoek dat als doel heeft de kwaliteit van leven en stress van families met een gecompliceerde meerling in kaart te brengen en te verbeteren.

Meedoen

Wil jij meedoen met de Twin Run en geld inzamelen voormeerlingonderzoek?

• Meld je aan bij de Leiden Marathon (marathon.nl) voor jouw afstand (Kidsrun, 5km, 10km en de halve en hele marathon).

Meld je aan bij de Twin Run op twinrun.nl

• Volg onze socials voor een trainingsprogramma ontworpen door fanatiek hardloper Mart.

• Is hardlopen niet jouw ding? Verzin je eigen challenge zoals zwemmen, wandelen of traplopen!

The Twin Run was created in 2021 when Mart  Smit, a father of complicated monochorionic multiples, wanted to collect money for  multiple pregnancy research from the LUMC  to thank them for their care.

Supported by the  TAPS Support Foundation, he ran the route his  children took between their hospitals after birth. 

Twin Run 2023

The new edition of the Twin Run will be organized on May 14, 2023. This edition is linked to the Leiden Marathon.

This year the money will go to the Well Bee study, which aims to investigate and improve the quality of life and stress of families with complicated multiple births.

Participation

Do you want to participate in the Twin Run and collect money for multiple pregnancy research?

• Register at the Leiden Marathon (marathon.nl) for your distance (Kidsrun, 5km, 10km, and the half and full marathon).

Register for the Twin Run at twinrun.nl

Follow our socials for a training program designed by avid runner Mart.

Is running not your thing? Come up with your own challenge, such as swimming, walking, or climbing stairs.

New Report

Close